Annulatie policy opleidingen

Indien de klant een inschrijving voor een cursus of activiteit annuleert (om welke reden dan ook) na afloop van de herroepingstermijn en minstens 16 werkdagen voor de aanvang van de cursus of activiteit heeft de klant geen recht op terugbetaling van het betaalde voorschot, maar kan het betaalde voorschot wel in rekening gebracht worden voor een volgende opleiding die de klant bij The Color Studio zou volgen, voor zover die opleiding doorgaat binnen 1 jaar na annulering van de cursus of activiteit. 

Indien de klant een inschrijving voor een cursus of activiteit annuleert (om welke reden ook) minder dan 16 werkdagen voor de aanvang van de cursus of activiteit dan wel na aanvang ervan, heeft de klant in geen geval recht op een terugbetaling door The Color Studio van de reeds betaalde gelden inclusief het betaalde voorschot. In dat geval is de klant het totale bedrag van de cursus of activiteit verschuldigd. Voorschotten worden derhalve in geen enkele situatie terugbetaald.

Elke opleiding gaat pas door op de vooropgestelde datum van zodra we 2 of meer inschrijvingen ontvingen. In geval van slechts 1 inschrijving, kijken we samen met de cursist wanneer we deze opleiding opnieuw kunnen inplannen in de nabije toekomst.